Dynamic Load Balancing – vlastnosti vylepšeného dynamického vyrovnávania záťaže

S popularizáciou nových elektrických vozidiel, EV nabíjačka je široko používaná v komerčnej  a súkromnej oblasti. Elektrická inštalácia domácnosti však musí  byť pripravená na energetickú záťaž EV nabíjačky, pretože jej spotreba energie je pomerne veľká, čo ovplyvní celkovú záťaž domácej 230V elektrickej siete. V reakcii na tento bezpečnostný problém vznikla funkcia DLB (Dynamic Load Balancing).

DLB  – vysvetlenie konceptu

DLB (Dynamic Load Balancing) je k dispozícii v AC EV nabíjačke pre domáce použitie, keď EV nabíjačka pracuje súčasne s inými domácimi spotrebičmi, DLB box udržiava dynamickú rovnováhu celkového prúdu v domácnosti aby sa zabránilo preťaženiu elektrickej siete (elektrickej inštalácie)domácnosti.

Nastavte maximálnu hodnotu prúdu hlavného ističa domácnosti na DLB boxe. Nabíjačka prečíta túto aktuálnu hodnotu a automaticky upraví nabíjací prúd (6A-32A) podľa prúdovej rezervy  zaťaženia domácej siete tak, aby nedochádzalo k jej preťaženiu v dôsledku nabíjania. Táto funkcia dokáže efektívne využívať  Vašu súčasnú domácu elektrickú sieť bez nutnosti jej úpravy na účel pripojenia domácej EV nabíjačky (wallboxu).

Normálna nabíjačka DLB Box
Nabíjačka PV DLB Box (solárny panel)

Spoločnosť BENY sa zaviazala neustále zlepšovať výhody svojich produktov a optimalizovať skúsenosti zákazníkov. Po zhromaždení  spätnej väzby od zákazníkov a hĺbkovom prieskume trhu, spoločnosť BENY začala vyrábať nový DLB box: Štandardný  DLB a PV DLB (solárny DLB box).

Jednotlivé nastavenia DLB Boxu

1. PV DLB/Štandard DLB: Séria B EV nabíjačiek dokáže zladiť viac DLB boxov na dosiahnutie vyváženia zaťaženia funkcií. Existuje mnoho typov DLB boxov, vrátane normálnych DLB a PV DLB (solárny DLB). Normálne DLB boxy slúžia na dynamické vyváženie zaťaženia, aby ste sa vyhli preťaženiu Vašej domácej elektrickej siete. PV DLB môže realizovať prednostné použitie energie z fotovoltaických panelov, prebytočnou elektrinu, ktorou sa má nabíjať a zároveň zníženie spotreby elektrickej energie.

2. Medzný režim: DLB Medzný režim pre neinteligentnú EV nabíjačku je možné aktivovať cez DIP prepínač.  V prípade inteligentnej nabíjačky EV je možné režim aktivovať prostredníctvom nastavenia aplikácie v telefóne.

Medzný režim: Keď je nabíjací prúd < 6A, EV Nabíjačka pozastaví nabíjanie. Keď nabíjací prúd ≥10A, EV Nabíjačka obnoví nabíjanie.

3. Nočný automatický režim plnej rýchlosti: Môžeme nastaviť nočný automatický režim cez APP. V tomto režime EV nabíjačka bude nabíjať plnou rýchlosťou. (20:00 – 6:00) Poznámka: V prípade vytiahnutia, alebo výmeny vnútornej batérie dôjde k strate uložených nastavení. Znova vložte batériu a pomocou aplikácie ich opäť nakonfigurujte.

Praktické aplikačné scenáre nových režimov

normálne DLBMedzný režimOFF1. DLB obmedzuje aktuálny rozsah EV nabíjačka na 6-32A.
2. Pri znížení prúdu na 6A, ak je domáca rozvodná skriňa stále preťažená, EV nabíjačka udrží nabíjací prúd 6A.
normálne DLBMedzný režimON1. DLB obmedzuje aktuálny rozsah EV nabíjačka na 6-32A.
2. Pri znížení prúdu na 6A, ak je domáca rozvodná skriňa stále preťažená, EV nabíjačka preruší nabíjanie.
3. Nabíjanie sa obnoví po zistení min. 10A prúdovej rezervy.
PV DLBNočná automatika
Plná rýchlosť
režim
OFF1. EV nabíjačka funguje len v PV režime a nočný automatický režim plnej rýchlosti nie je zapnutý.
2. Počas noci bude EV nabíjačka udržiavať iba minimálny nabíjací prúd 6A.
PV DLBNočná automatika
Plná rýchlosť
režim
ON1. EV nabíjačka pracuje len v PV režime.
2. Počas noci (20:00-6:00), EV nabíjačka bude nabíjať plnou rýchlosťou.

Upozornenie: V prípade vytiahnutia, alebo výmeny vnútornej batérie dôjde k strate uložených nastavení. Znova vložte batériu a pomocou aplikácie v telefóne ich opäť nakonfigurujte.

normálny DLB Box a PV (solárny) DLB Box

Rozdiel DLB režimu medzi non-smart EV Nabíjačkou a Smart EV nabíjačkou

Neinteligentná (non-smart) EV nabíjačka: len 1-fázová. Ak sa používa s DLB boxom, môžete pomocou jeho nastavovacích tlačidiel ovládať tzv. medzný režim EV nabíjačky; ak sa používa s PV DLB boxom, nemôžete zapnúť nočný automatický režim plnej rýchlosti.

smart EV nabíjačka: 1-fázová a 3-fázová. 1-fázová EV nabíjačka sa používa s 1-fázovým DLB boxom, a 3-fázová EV nabíjačka sa používa s 3-fázovým DLB boxom. Medzný režim normálneho DLB a nočný automatický režim plnej rýchlosti PV DLB možno zapnúť cez aplikáciu, ktorá je s nabíjačkou spojená cez modul Bluetooth na realizáciu funkcie ovládania. Stiahnutím nového firmvéru cez Bluetooth/WIFI môžete aktualizovať EV nabíjací program na novú verziu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Nákupný košík
Scroll to Top